Compromís social

Ens caracteritzem per la responsabilitat i el ferm compromís amb la societat que ens envolta, així com amb la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient com  a tres puntals fonamentals de sostenibilitat en totes les nostres activitats, processos, serveis i productes. Donem suport a aquells projectes que suposin una clara aposta per la innovació i el desenvolupament, amb l’objectiu de millorar la vida de les generacions futures.

Compromesos amb la societat

Donem suport a les diferents organitzacions i projectes relacionats amb l’àmbit social per donar resposta a les necessitats que es puguin generar entre els col·lectius més desfavorits. Destaquem alguns dels projectes en què participem:

Compromesos amb el coneixement

Donem suport a societats científiques que treballen en el futur de la societat, amb l’objectiu de poder donar noves respostes mitjançant la innovació i la generació de coneixement. Destaquem la nostra col·laboració amb: